กลุ่มวิชา PLC

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (19)

การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work 2 ระดับพื้นฐาน
22-PLC-40
Basic
12,500 ฿

Sinamic S 120 Servo ควบคุมผ่าน PLC Siemens
22-PLC-26
Advanced
12,000 ฿

Touch Screen (Siemens) สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงานโดยใช้ PLC Siemens
22-PLC-25
Advanced
12,000 ฿

การแก้ไขระบบ PLC (siemens) - S7
22-PLC-24
Advanced
12,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับสูง (Closeloop Control)
22-PLC-22
Advanced
13,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับกลาง
22-PLC-21
Intermediate
13,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน
22-PLC-20
Basic
13,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44