ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศ CoRE เรื่องระยะเวลายื่นแบบคำขอรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
2023-03-29
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรม การเปลี่ยน ติดตั้งและสอบเทียบ บอลสกรูและลิเนียร์ไกด์ เพื่อบำรุงรักษาและรีโทรฟิตเครื่องซีเอ็นซี
2023-03-29
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2565
2023-03-28
สัมมนาฟรี แนวทางการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
2023-03-22

Training and Seminar

Manufacturing Automation, Robotic and Digital Technology

Mould Die and Machine Tool Technology

Metallurgy and Metrology Technology

Welding Technology

Smart Factory Technology

Reliability Plant Maintenance Technology

Management Training and Seminar

คอร์สประจำเดือน

Manufacturing Consultant

Industry 4.0 Transformation Consultant

Automation System and Robotic Development Consultant

Mould Die and Machine Tool Improvement Consultant

Reliability Plant Maintenance Consultant

Plant Productivity Improvement Consultant

Material Quality Improvement Consultant

Training Roadmap and Technician Human Resource Development Consultant

Industrial Services

Smart Factory, Automation System Design and Building

Real Time Monitoring System

PLC, SCADA Communication

Robotic System Integration

Part Design, Prototyping and Production

CNC Machine Retrofit

Machine Design and Building

Machine and Plant Maintenance

Mould Die Design and Making

Welding Service

Industrial Research and Design Development

Testbed


Production Process Technology Research and Development


Product Research and Development


Room Rental

อุปกรณ์ภายในห้องครบครัน


บริการเครื่องดื่ม อาหาร


ให้บริการห้องอมรม สัมมนา


พันธมิตรของเราสถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44