กลุ่มวิชา Jig & Fixture

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (8)

หลักการออกแบบ Robot Gripper สำหรับงาน CNC Machining
44-JIG-32
Intermediate
3,300 ฿

Fixture สำหรับงานเชื่อม
44-JIG-03
Intermediate
5,700 ฿

การออกแบบ Jig และ Fixture ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
44-JIG-31
Basic
9,500 ฿

การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D (SolidWork)
44-JIG-24
Intermediate
5,900 ฿

การอ่านและกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในแบบงาน Jig & Fixture
44-JIG-22
Basic
9,500 ฿

Fixture สำหรับงานตรวจสอบ
44-JIG-11
Intermediate
5,700 ฿

การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining
44-JIG-02
Intermediate
5,700 ฿

Jig & Fixture พื้นฐาน
44-JIG-01
Basic
3,300 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44