กลุ่มวิชา งานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล Conventional Machining

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (10)

งานเจียลับคมเครื่องมือตัด
44-MEF-41
Intermediate
10,000 ฿

เทคนิคการลับคมเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องจักรกลพื้นฐาน
44-MEF-40
Basic
4,700 ฿

เทคนิคงานเจียฟอร์ม
44-MEF-33
Intermediate
6,000 ฿

เทคนิคงานเจียทรงกระบอก
44-MEF-32
Basic
10,000 ฿

เทคนิคงานเจียราบ
44-MEF-31
Basic
10,000 ฿

เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย
44-MEF-30
Basic
2,700 ฿

เทคนิคงานกัดขึ้นรูป ระดับที่ 1
44-MEF-21
Basic
10,000 ฿

เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 3
44-MEF-13
Intermediate
10,000 ฿

เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 2
44-MEF-12
Intermediate
10,000 ฿

เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 1
44-MEF-11
Basic
10,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44