กลุ่มวิชา Fluid Power

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (20)

การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า
21-HYD-22
Basic
11,500 ฿

คาร์ทริดวาล์วในระบบไฮดรอลิก
21-HYD-14
Basic
6,500 ฿

ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก
21-HYD-12
Basic
4,500 ฿

การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวแมติก
21-PNE-52
Advanced
8,000 ฿

การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิผล
21-PNE-42
Intermediate
6,500 ฿

การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบนิวเมติกและนิวเมติกไฟฟ้า
21-PNE-32
Intermediate
10,500 ฿

การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA
21-PNE-23
Advanced
13,000 ฿

การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบนิวเมติก
21-PNE-22
Advanced
10,500 ฿

ระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า
21-PNE-21
Intermediate
10,000 ฿

พื้นฐานระบบนิวเมติก
21-PNE-10
Basic
10,000 ฿

ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่
21-HYD-41
Advanced
12,500 ฿

การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก
21-HYD-32
Intermediate
9,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44