กลุ่มวิชา Smart Factory และการจัดการแบบดิจิทัล

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (11)

การจำลองการผลิตอัตโนมัติเสมือนจริงด้วย โปรแกรม Process Simulation
25-OPM-20
Basic
10,000 ฿

การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation (ขั้นสูง)
25-OPM-11
Advanced
15,500 ฿

การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation
25-OPM-10
Basic
14,000 ฿

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต
25-MOM-41
Basic
11,000 ฿

การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ ( Smart Factory)
25-MOM-40
Basic
10,000 ฿

เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ LABVIEW เพื่อรองรับระบบ SMART FACTORY
25-MOM-30
Basic
10,000 ฿

การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector
25-MOM-21
Basic
10,000 ฿

ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
25-MOM-20
Basic
8,000 ฿

การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES
25-MOM-12
Basic
13,000 ฿

การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP
25-MOM-10
Basic
10,000 ฿

ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field)
25-IIT-52
Basic
9,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44