ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (169)

WinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต
22-PRO-31
Advanced
13,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Siemens) -S7 -1500 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน
22-PLC-80
Basic
10,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน
22-PLC-70
Basic
10,000 ฿

การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับสูง
22-PLC-62
Advanced
11,500 ฿

Touch Screen (Proface ) สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงานโดยใช้ PLC Omron
22-PLC-61
Basic
11,500 ฿

การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX Programmer ระดับพื้นฐาน
22-PLC-60
Basic
11,500 ฿

การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง
22-PLC-54
Advanced
12,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000) & Rs Logix 5000 ระดับพื้นฐาน
22-PLC-53
Basic
12,000 ฿

การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับสูง
22-PLC-42
Advanced
12,500 ฿

Touch Screen (Mitsubishi) สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงานโดยใช้ PLC Mitsubishi
22-PLC-41
Intermediate
10,500 ฿

การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work 2 ระดับพื้นฐาน
22-PLC-40
Basic
12,500 ฿

เทคโนโลยีการสื่อสาร CC-Link ผ่าน PLC (Mitsubishi)
22-IIT-81
Advanced
10,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44