ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (167)

การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES
25-MOM-12
Basic
13,000 ฿

การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล
25-MCD-14
Basic
8,000 ฿

การกำหนดขนาดเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1
25-MCD-12
Basic
8,000 ฿

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
25-MCD-11
Basic
8,000 ฿

การหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล
25-MCD-01
Basic
8,000 ฿

ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field)
25-IIT-52
Basic
9,000 ฿

ความหมายสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018
25-DRA-21
Advanced
9,500 ฿

ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2018
25-DRA-20
Basic
9,500 ฿

การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานเครื่องกล
25-DRA-12
Intermediate
8,500 ฿

การเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลขั้นพื้นฐาน
25-DRA-10
Basic
8,500 ฿

การเขียนชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูงด้ายโปรแกรม Solidworks
25-CAD-52
Advanced
9,000 ฿

การเขียนโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks 2020
25-CAD-50
Basic
9,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44