ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (169)

การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
42-TDT-71
Intermediate
7,000 ฿

การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D
42-TDT-64
Basic
8,500 ฿

การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้ CAD 2D
42-TDT-63
Basic
7,000 ฿

การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม NX
42-TDT-62
Intermediate
10,000 ฿

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานขึ้นรูปโลหะแผ่น
42-TDT-52
Advanced
7,000 ฿

การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต
42-TDT-51
Intermediate
7,000 ฿

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป
42-TDT-32
Intermediate
7,000 ฿

การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง
42-TDT-31
Intermediate
10,000 ฿

การออกแบบแม่พิมพ์ Single Die
42-TDT-30
Intermediate
8,500 ฿

การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง
41-CNC-51
Basic
6,000 ฿

การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี
41-CNC-42
Intermediate
6,000 ฿

การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกัด
41-CNC-41
Basic
6,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44