ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (169)

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน
41-CNC-22
Advanced
3,400 ฿

เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี
41-CNC-21
Basic
5,700 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 2
41-CNC-12
Intermediate
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 1
41-CNC-11
Basic
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 2
41-CNC-02
Intermediate
12,000 ฿

การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 1
41-CNC-01
Basic
12,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยโช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-31
Intermediate
6,400 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-21
Intermediate
9,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill
41-CAM-11
Intermediate
11,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกนโดยใช้โปรแกรม NX
41-CAM-01
Intermediate
11,000 ฿

การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation
25-OPM-10
Basic
14,000 ฿

การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ ( Smart Factory)
25-MOM-40
Basic
10,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44