กลุ่มวิชา Robotics

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (11)

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (EPSON) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-80
Basic
10,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MITSUBISHI) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-60
Basic
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (OTC DAIHEN) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-50
Basic
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับสูง
23-ROB-42
Advanced
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับกลาง
23-ROB-41
Intermediate
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-40
Basic
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับสูง
23-ROB-32
Advanced
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับกลาง
23-ROB-31
Intermediate
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-30
Basic
13,000 ฿

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (DENSO) ระดับพื้นฐาน
23-ROB-90
Basic
10,000 ฿

การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ABB)
23-ROB-70
Basic
13,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44